Vanaf dit schooljaar(2016-2017) zijn de schooltijden voor alle groepen gelijk

Hieronder vindt u de tijden waarop de leerlingen naar school gaan.

 

Maandag

8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Dinsdag

8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

 

Donderdag

8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Vrijdag

8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

 
De schooldeuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open.
 

De groepen 1 t/m 6 zijn gevestigd op de locatie aan de Luitstraat.

De groepen 7 en 8  zijn gehuisvest op de dependancelocatie aan de Billie Holidaystraat. 

De kleuters van de groepen 1-2 kunnen worden gebracht en opgehaald aan de Contrabasweg (schoolzijde aan het kleuterplein).

We vinden het prettig als ouders die hun kind(eren) willen ophalen, buiten de school wachten tot de kinderen vrij zijn. Zo houden we het tot het einde van de lestijd rustig in de gangen en entrees.

Vakantierooster  en vrije dagen 2016-2017

vakanties eerste dag laatste dag
herfstvakantie 15-10-2016 23-10-2016
kerstvakantie 24-12-2016 8-1-2017
voorjaarsvakantie 18-2-2017 26-2-2017
Goedevrijdag/Pasen 14-4-2017 17-4-2017
meivakantie incl. koningsdag 22-4-2017 30-4-2017
bevrijdingsdag 5-5-2017
hemelvaart + vrijdag 25-5-2017 26-5-2017
pinkstervakantie 5-6-2017 9-6-2017
zomervakantie 22-7-2017 3-9-2017

 

Vrije dagdelen voor alle kinderen
woensdag vrij 21-9-2016
vrije middag vrijdag 14-10-2016
vrije middag dinsdag  1-11-2016
vrije middag vrijdag 23-12-2016
vrije middag vrijdag 3-2-2017
vrije ochtend maandag 6-2-2017
vrije middag voor de voorjaarsvakantie 17-2-2017
vrije middag einde schooljaar 21-7-2017

 

Studiedagen 2016-2017

Alle kinderen zijn vrij

studiedag maandag 3-10-2016
studiedag woensdag 2-11-2016
studiedag dinsdag 6-12-2016
Studiedag donderdag 16-3-2017
Vrijdag vrij, dag na schoolreisje 16-6-2017