Skip to content

MR/OC

Aan onze school zijn een oudercommissie en een medezeggenschapsraad verbonden. Een oudercommissie(OC) is een groep ouders die de zorg draagt voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school zoals het organiseren van feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen enzovoorts), excursies en activiteiten zoals de sportdag, kinderboekenweek en dergelijke. Dit altijd samen en in overleg met teamleden.

 

OC-leden zullen ook hun best doen andere ouders te betrekken bij de te organiseren activiteiten. De medezeggenschapsraad heeft een meer inhoudelijk karakter en bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Met elkaar wordt er gesproken over het gevoerde en te voeren beleid. Het is een wettelijk recht dat op deze wijze zowel ouders als personeel invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur en de directie, aangaande de gang van zaken op De Lichtboei.

mr-or

De oudervertegenwoordiging wordt eveneens uit en door de ouders gekozen. Er wordt dan verslag gedaan over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende schooljaar wordt besproken. Mocht u vragen hebben voor de oudercommissie dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: oclichtboei@gmail.com