Skip to content

Identiteit

Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool. De naam ‘De Lichtboei’ is een heel bewuste keuze geweest. Ons logo staat voor veiligheid, zichtbaarheid, gedragen worden en in beweging zijn. 

 

Onze christelijke identiteit  houdt meer in dan het vertellen van Bijbelverhalen, het zingen van liederen, het bidden en danken en het vieren van de christelijke feestdagen. Ons geloof wordt ook  zichtbaar in de manier waarin we met elkaar omgaan, oprecht en transparant. We gaan daarbij uit van vertrouwen.

 

Op onze school zitten kinderen met verschillende christelijke achtergronden en kinderen met een niet-christelijke achtergrond. Ieder kind is welkom. Samen vormen wij een kleurrijke gemeenschap, een samenleving in het klein. Een samenleving die een goede afspiegeling is van de stad waarin wij wonen.

Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren, vinden wij het belangrijk om met respect voor verschillende meningen en overtuigingen met elkaar om te gaan. Wij verwachten wanneer een kind bij ons wordt ingeschreven, dat ouders positief staan ten aanzien van de identiteit van onze school en de manier waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit.

Wilt u meer lezen, klik hier.