Skip to content

Onze visie op onderwijs

Onze school is een oefentuin waar kinderen mogen leren leven en leren voor het leven. Hier kunnen zij leren omgaan met emoties, krijgen ze kansen om te leren van fouten, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze deze in kunnen zetten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een respectvolle en prettige samenleving.

 

Kenmerkend voor de Lichtboei

 

Belangrijke waarden

Net als veel scholen hechten wij grote waarde aan veiligheid, respect, ontwikkeling, samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Vanzelfsprekend zijn deze kernwaarden zichtbaar bij ons op school.

Specifieke en concrete onderwijswaarden waarmee we ons als Lichtboei onderscheiden zijn:

Verbondenheid, persoonsvorming en betekenisvol onderwijs

Gedragssysteem

Wij geloven dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het zich prettig voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan ons pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.Hiervoor hebben wij een gedragssysteem ontwikkeld, gebaseerd op de uitgangspunten van PBS(Positive Behaviour Support). Het gaat uit van positief gedrag aanleren en duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag. Goed gedrag aanleren doen we m.b.v. de map: Goed gedrag elke dag en gebruik van Soemokaarten. Wij vinden het belangrijk de kinderen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling vanaf het moment dat ze bij ons op school binnen komen.

Passend Onderwijs

Wij doen er alles aan om het beste uit uw kind te halen. Daarom bieden wij extra zorg als uw kind dit nodig heeft. Hierbij proberen we aan te sluiten bij wat uw kind nodig heeft en werken we graag met u samen. U kent uw kind immers het best. Voor meer informatie over Passend Onderwijs, onze mogelijkheden en grenzen klik hier.

 

Opleidingsschool

Als Lichtboei zijn wij een lerende organisatie. Dat betekent dat wij als team voortdurend samen leren en ontwikkelen en dat we leerkrachten in opleiding daarin ook een plek willen bieden. Studenten maken deel uit van ons team, graag leren wij van en met elkaar. Daarnaast ondersteunen zij de leerkracht in de klas en zullen zij soms zelfstandig voor de groep staan of zelfstandig lessen verzorgen.

 

Klik hier voor de schoolgids.