Skip to content

Pedagogisch klimaat

Naast uitgangspunten als zelfstandigheid, verantwoorde­lijkheid en samenwerking vinden we een goed pedagogisch klimaat van belang. Hierin zijn saamhorigheid en sfeer belangrijke pijlers. Het gevolg van een goed pedagogisch klimaat is dat kinderen zich veilig voelen en zich hierdoor goed kunnen ontwikkelen. Openheid naar elkaar is daarvoor een voorwaarde.
Positive-Behavior-Support

Positief gedragssysteem

In het schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met Positive Behavior Support (PBS). Zoals de naam al doet vermoeden draait het hier om het stimuleren van positief gedrag. Positief gedrag wordt aangeleerd met behulp van de vier gouden regels die in de school te vinden zijn. Aan negatief gedrag wordt zo min mogelijk aandacht besteed, maar er hangt wel een duidelijke consequentie aan. Goed gedrag wordt beloond.

 

In de onderbouw kunt u in de school elementen van de Kanjertraining terug zien. Hiermee besteden we aandacht aan de manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je op kunt komen voor jezelf. Door de hele school gebruiken we hiervoor ook de map ‘Goed gedrag elke dag’. Met elkaar zijn we zo verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat waarin kinderen zich veilig voelen en optimaal kunnen ontwikkelen.