Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u het vakantierooster en overige vrije dagen. Deze staan ook vermeld in onze jaarkalender in Social Schools.

 

Studiedagen

Naast de vakanties zijn de kinderen nog een aantal extra dagen. In de maandinfo en op de kalender in Social Schools vindt u de geplande studiedagen, deze zijn voor alle groepen gelijk.

 

 

Overzicht 2019-2020

5 september 2019 (donderdag) Studiedag
9 oktober 2019 (woensdag) Studiedag
21 t/m 27 oktober 2019 Herfstvakantie
6 december 2019 (vrijdag) Studiedag 
23 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020 Kerstvakantie
10 februari 2020 (maandag) Studiedag 
17 t/m 23 februari 2020 Voorjaarsvakantie
17 maart 2020 Studiedag
10 t/m 13 april 2020 Goede Vrijdag en Pasen
27 april t/m 10 mei 2020 Meivakantie (incl. bevrijdingsdag)  
21 en 22  mei 2020 Hemelvaart
1 juni 2020 Tweede Pinksterdag
12 juni 2020 (vrijdag) Studiedag
4 juli t/m 17 augustus 2020 Zomervakantie
   
Vrije middagen vanaf 12.00 uur  
18 september 2019 (woensdag)  
18 oktober 2019 (vrijdag)  
29 januari 2020 (woensdag)  
14 februari 2020 (vrijdag)  
3 juli 2020 (vrijdag)