Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u het vakantierooster en overige vrije dagen. Deze staan ook vermeld in onze jaarkalender in digiDuif.

 

Studiedagen

Naast de vakanties zijn de kinderen nog een aantal extra dagen of dagdelen vrij. In de maandinfo en op de kalender in digiDuif vindt u de geplande studiedagen, vanaf dit schooljaar voor alle groepen gelijk.

 

Overzicht 2018

23 februari Vrije middag vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 8 vrij
24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
29 maart Continurooster tot 14.00 uur
30 maart t/m 2 april Paasweekend groep 1 t/m 8 vrij
13 april Vrije middag vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 8 vrij
26 april Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
27 april t/m 13 mei Meivakantie
21 mei 2e Pinksterdag groep 1 t/m 8 vrij
11 juni Schoolreisje
12 juni Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
27 juni Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
3 juli Vrije middag vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 8 vrij
20 juli t/m 2 september Zomervakantie