Schooltijden

Om 8.20 en 13.05 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of iets te vertellen c.q. te vragen aan de leerkracht. Om 8.30 uur en om 13.15 uur willen wij graag beginnen. Het is fijn als ouders dan vertrokken zijn. Voor langere vragen of mededelingen kunt u beter wachten tot na schooltijd. Een afspraak maken mag ook altijd.
 

Alle groepen gaan vanaf dit schooljaar op woensdag tot 12.00 uur naar school. Door het jaar heen zijn een aantal vrije dagen en dagdelen voor alle kinderen ingepland, studiedagen, waarop we ons als team bezig houden met school­ontwikkelingen en professionalisering.

schooltijden