Ouderparticipatie

Wij werken voor het tweede jaar met een partnerschapsteam waarin een aantal ouders participeert. Naast de activiteiten die hieronder genoemd worden willen we graag ouders meer betrekken bij het reilen en zeilen van de school en ook bij inhoudelijke zaken. Waar school en ouders samenwerken komt dat de ontwikkeling van uw kind ten goede. Dit is op onze school echt in ontwikkeling.

 

Activiteiten

Bij heel veel activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden hebben we hulp van ouders nodig. Eenmalige activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis zijn korte en afgeronde hulpmomenten. Er is echter ook een aantal activiteiten waarbij gedurende het gehele jaar, of bepaalde periodes in het jaar, op vaste tijden in de week hulp nodig is, zoals groepslezen en creamiddag (o.a. bij ziekte van een leerkracht).

ouderparticipatie