ABC voor (nieuwe) ouders

Als u voor het eerst een kind heeft dat naar de basisschool gaat, komt er veel op u af. Hieronder vindt u daarom een beknopt ABC met de belangrijkste informatie. Ook als uw kind al op bij ons op school zit is dit een handige spiekbrief.
ABC
 • Info volgt.

 • Als uw kind ziek is vinden we het prettig als u tussen 8.00-8.20 uur naar school belt. Ook als uw kind om een andere reden niet op school is, horen we dat graag. Als u al eerder weet dat uw kind naar de tandarts of dokter moet, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Als wij kinderen missen op school zonder bericht bellen wij u op. 

 • Buitenschoolse opvang dient u zelf te regelen. Als Lichtboei werken wij samen met kinderopvang organisatie Dikkertje Dap. Zij verzorgen naschoolse opvang, hebben ook in onze school een peuterspeelzaal, verzorgen bij ons de tussenschoolse opvang en hebben een kinderdagverblijf. Verder zijn er in de buurt verschillende organisaties die naschoolse opvang aanbieden en die kinderen ophalen bij ons op school.

 • Info volgt.

 • Info volgt.

 • De kinderen kunnen ’s morgens tijdens de eet en drinkpauze zelf meegebracht eten en drinken nuttigen. Het gaat om een ‘tussendoortje’, dus geen chips, snoep of blikjes fris e.d. Graag gezonde tussendoortjes. Wanneer u een beker meegeeft, wilt u deze dan voorzien van de naam van uw kind; dit om vergissingen te voorkomen. Het kan gebeuren dat uw kind niet alles op eet of drinkt; hiervan maken wij geen punt. Wat over is neemt uw kind dan weer mee naar huis

 • Als uw kind iets kwijt is dan kunt u dit eventueel terugvinden in de bak gevonden voorwerpen. Zoekgeraakte sleutels kunt u navragen bij de conciërge. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen nog eens uitgestald in de middenruimte. Daarna gaan de spullen die overblijven naar het Leger des Heils

 • Hoofdluis is een vaak terugkerend probleem in een school. Om het beheersbaar te houden hebben wij een aantal jaren geleden de luizenscreening in het leven geroepen. Na elke vakantie worden alle kinderen van onze school door daarvoor speciaal geïnstrueerde ouders gecontroleerd op luizen. Door deze preventieve aanpak hebben we dit ‘netelige’ probleem de kop in weten te drukken. Maar luizen zijn zeer hardnekkig. Ze wandelen van het ene kind naar het andere en blijken vaak terug te komen. Wanneer de controlerende moeder levende luizen aantreft in het haar van uw kind wordt u daarover geïnformeerd met  het verzoek uw kind  te behandelen met antiluizen shampoo (apotheek). Kunt u uw kind niet direct ophalen, dan moeten wij ervoor zorgen dat uw kind niet in contact komt met andere kinderen, om zo besmetting te voorkomen. Bij het vinden van neten wordt u door de leerkracht gebeld zodat u maatregelen kunt nemen hiervoor verwijzen we naar de GGD folder of website. We gebruiken op school nog luizentassen. Dit komt nog voort uit de tijd dat men dacht dat dat verspreiding van luizen zou voorkomen. Op dit moment gebruiken we de luizenzakken nog steeds omdat het helpt om de kapstokken wat meer geordend te houden. Kinderen krijgen die als ze bij ons op school komen. Mocht hij tussentijds kwijt raken of stuk gaan, dan kunt u bij de conciërge voor €2,50 een nieuwe aanschaffen.

 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen verantwoordelijk zijn voor de spullen en het netjes houden van het klaslokaal. Daarvoor worden er taken verdeeld zodat iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. We proberen dit zoveel mogelijk aan het eind van de middag, onder schooltijd te laten plaatsvinden, maar het kan zijn dat uw kind daardoor soms iets later uit is.

 • Info volgt.

 • We willen het nablijven beperken tot een uitzonderingssituatie maar soms kan het nodig zijn een kind nog iets af te laten maken, of als consequentie van ongewenst gedrag langer op school te houden. Als kinderen uit de groepen 1 t/m 4 moeten nablijven, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Ouders van kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden telefonisch op de hoogte gebracht als het nablijven langer dan 15 minuten duurt. Nablijven is in principe nooit langer dan een half uur en vindt ’s middags na schooltijd plaats (dus nooit tussen de middag).

 • Het overblijven wordt voor De Lichtboei geregeld door KDV ‘Dikkertje Dap’. Voor verdere informatie hierover vindt u inschrijfformulieren en het overblijfreglement in de display. Op de gang in beide gebouwen hangt een overblijfbrievenbus die dagelijks geleegd wordt door een medewerker van Dikkertje Dap. Wij hebben als school regelmatig contact met Dikkertje Dap en houden zo zicht op de gang van zaken tijdens de overblijf en stemmen zaken af. Dit schooljaar zijn we op de overblijf gestart met de vier gouden lunchregels, in het verlengde van het gedragssysteem op school. Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u die bespreken met Dikkertje Dap. Op het moment dat ouders niet tijdig betalen hebben we de afspraak dat u na diverse aanmaningen eenmalig gebeld wordt door de 27 directie van de school. Verdere maatregelen zullen worden uitgevoerd door Dikkertje Dap.

 • Kinderen krijgen twee keer in hun schoolloopbaan een pen van school, een vulpen of een rollerpen, halverwege groep 4 en eind groep6/begin groep 7. Als de pen tussentijds kwijt raakt moet er op school een nieuwe pen gekocht worden. Ook blijft er, in overleg met de leerkracht, de mogelijkheid met een speciale Stabilo pen te schrijven.

 • Een aantal keer per jaar staat er “Lichtboei Podium” of een tentoonstelling op het programma. Een aantal groepen bereidt iets voor en laat dat aan de andere groepen zien, een optreden dus. Ouders van de organiserende groepen worden hier ook voor uitgenodigd. U bent van harte welkom om daar bij aanwezig te zijn en vindt de data hiervan in de kalender.

 • Info volgt.

 • Ieder jaar gaat groep 8 in mei of juni op schoolkamp. Drie dagen lang gaan we met de groep naar een locatie waar we met elkaar veel plezier hebben. Tijdens het kamp doen we o.a. verschillende (avond)spelen en ver zorgen de kinderen een bonte avond. Op de bonte avond komen ook de leerkrachten van de andere groepen op bezoek

 • Gedurende het schooljaar organiseren we één of twee keer een actie waarbij we geld ophalen voor een goed doel. Dit schooljaar sparen we voor stichting Riyos. Deze stichting zet zich in om opvang en onderwijs te verzorgen voor kansarme kinderen in Suriname. 

 • Het is voor kinderen goed om te bewegen, dat willen we graag stimuleren. Daarnaast is samen sporten ook goed voor de sociale ontwikkeling. Vanaf groep 3 t/m 8 kunnen kinderen één keer per jaar meedoen aan een sporttoernooi, dit vindt plaats buiten schooltijd. U krijgt hierover in de loop van het jaar meer informatie.

 • De groepen 3-5 gaan samen een dag op schoolreis en groep 6 en 7. De bestemming wordt later bepaald. Te denken valt aan een dierentuin of een leuke speeltuin. Deze groepen gaan met de bus. De groepen 1 en 2 gaan ook op schoolreis, in de buurt, bijv. naar Ballorig. Hiervoor wordt van ouders gevraagd hun kind naar Ballorig te brengen en daar ook weer op te halen. Groep 8 gaat drie dagen op kamp.

 • Als uw kind jarig is wordt dat op school natuurlijk gevierd. Uw kind mag dan in zijn of haar eigen groep uitdelen. Dat snoepen slecht voor het gebit is, is een bekende zaak. Ook worden veel kinderen erg druk van suiker. Veel ouders stellen het dan ook niet op prijs wanneer er te veel zoetigheid wordt uitgedeeld. Wij adviseren om “gezonde” traktaties uit te delen, zoals: worst, kaas, allerlei zoutjes, fruit enz. Ook willen we u vragen om de traktatie klein te houden. Uw kind mag ook de klassen rond, zodat alle leerkrachten uw kind kunnen feliciteren en een felicitatie op de verjaardagskaart kunnen schrijven.

 • Op de kalender staat de ‘meesters- en juffendag’ vermeld. Op die dag vieren alle leerkrachten tegelijk hun verjaardag. De hele school is dan dus in feeststemming. Uiteraard mogen de kinderen deze dag verkleed op school komen.

 • Het vakantierooster en de overige vrije dagen kunt u hier vinden en in onze jaarkalender in Digiduif.

   

  Studiedagen

  Naast de vakanties zijn de kinderen nog een aantal extra dagen of dagdelen vrij. In de maandinfo en op de kalender in Digiduif vindt u de geplande studiedagen. Deze dagen zijn voor alle groepen gelijk.

   

  Het vakantierooster en de overige vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020 kunt u hier vinden.

 • We beginnen eens in de paar wekend met een aantal groepen in de middenruimte, of bij elkaar in de klas, met een weekopening. We zingen met elkaar liedjes die passen bij de Bijbelverhalen van die week in Trefwoord. De verhalen van die week worden geïntroduceerd en er wordt gebeden/gezongen. We vinden het belangrijk om zo op bepaalde momenten aandacht te besteden aan het samen vieren en beleven en daarmee ook vorm te geven aam onze Christelijke identiteit.