De tussenschoolse opvang, ofwel overblijf, wordt verzorgd door Dikkertje Dap.

Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag overblijven.

U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden via het formulier dat u kunt vinden in de display bij de ingangen van onze schoolgebouwen.

Voor de overblijf dient uw kind zelf brood mee te nemen, voor drinken wordt gezorgd. Denkt u wel aan mogelijke (voedsel)allergieën.

Het is mogelijk om ook incidenteel gebruik te maken van de overblijf. U kunt hiervoor een berichtje en financiële bijdrage deponeren in de brievenbus op het hoofdgebouw of meegeven aan uw kind.