Het is fijn dat er op de Lichtboei diverse ouders zijn die betrokken zijn bij het reilen en zeilen op onze school. Ze participeren in de medezeggenschapsraad of de oudercommissie.

 

Medezeggenschapsraad

Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 

De medezeggenschapsraad (MR) op De Lichtboei is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft uit een oudergeleding en voor de helft uit een personeelsgeleding bestaat. De directie moet haar voorstellen aan de MR voor advies of instemming voor leggen. De MR toetst die voorstellen maar kan ook zelf voorstellen aan de directie doen en bepaalt zo mede het beleid van de school. 
De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals o.a : vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan, veranderingen in het onderwijs, financiën, zaken vanuit de ouders of vanuit het team.

De MR vergadert ongeveer 9 keer per schooljaar. Van haar vergaderingen worden notulen opgemaakt die op verzoek kunnen worden ingezien. Hiervoor kunt u een verzoek richten aan de voorzitter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures. 
Het team en de directie is blij dat elk jaar er collega’s en ouders zitting willen nemen in de MR en zo betrokken willen zijn bij het beleid, het onderwijs en de activiteiten van de school.

MR 2016-2017 
De MR bestaat uit de volgende personen: 

Oudergeleding 

Marieke Wiesenekker (voorzitter)

Margrietha Rengers (tevens lid van de GMR)

Gieneke van de Belt


Personeelsgeleding 

Esther Bruins Slot (tevens lid van de GMR)

Karin Holsbeeke (secretaris)

Rianne Weijland

 

GMR 

Binnen Stichting Prisma  Almere functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Iedere MR vaardigt twee leden ( één ouder en één teamlid)af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. 

Oudercommissie

Ouders die graag willen meehelpen met activiteiten op school of praktisch willen meewerken kunnen deelnemen in de oudercommissie. De oudercommissie (OC) coördineert en organiseert samen met het team allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, schoolreis, enz. De belangrijkste taak is praktisch meedenken en meewerken in de school en proberen zoveel mogelijk andere ouders bij het schoolgebeuren te betrekken. De OC  zorgt voor het zorgvuldig besteden van de ouderbijdrage. Alle ouders die een kind (of kinderen) op onze school hebben, mogen zich aanmelden om te participeren in de OC. Elk jaar wordt de commissie gevormd of worden mensen herkozen. Vindt u dit wat voor u, neemt u dan contact op met de OC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Sabrina Heiner is de voorzitster van onze OC en zal u graag nader informeren.