Kenmerkend voor de Lichtboei:

  • Belangrijke waarden: Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Om dit te verwezenlijken werken de kinderen in de onderbouw o.a. met het kiesbord en vanaf groep 3 met een werktaak. Daarnaast maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. 

  • Gedragssysteem: Wij geloven dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het zich prettig voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan ons pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.Hiervoor hebben wij een gedragssysteem ontwikkeld, gebaseerd op de uitgangspunten  van PBS(Positive Behaviour Support). Het gaat uit van positief gedrag aanleren en duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag. Goed gedrag aanleren doen we m.b.v. de map: Goed gedrag elke dag. Wij vinden het belangrijk de kinderen te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling vanaf het moment dat ze bij ons op school binnen komen.

  • Passend Onderwijs: Wij doen er alles aan om het beste uit uw kind te halen. Daarom bieden wij extra zorg als uw kind dit nodig heeft. Hierbij proberen we aan te sluiten bij wat uw kind nodig heeft en werken we graag met u samen. U kent uw kind immers het best.
  • Opleidingsschool: Als Lichtboei zijn wij een lerende organisatie, dat betekent dat wij leerkrachten in opleiding een plek willen bieden om zich te ontwikkelen. Studenten maken deel uit van ons team, graag leren wij van en met elkaar. Daarnaast ondersteunen zij de leerkracht in de klas. 

Speerpunten:

  • Samenwerking met Peuterspeelzaal Dikkertje Dap in de school, we werken aan de doorgaande lijn
  • Digitale schoolborden in alle groepen 
  • Coöperatief leren
  • Goede samenwerking/contacten met ouder
  • Betekenisvol rekenonderwijs